เมนูโรงเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/07/2014
ปรับปรุง 09/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 978395
Page Views 1187732
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดสีล้ง คลองด่าน บางบ่อ 023316474
2 โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม คลองด่าน บางบ่อ 021838828
3 โรงเรียนวัดสร่างโศก คลองด่าน บางบ่อ
4 โรงเรียนอนุบาลพูลโภคผล คลองด่าน บางบ่อ
5 โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง คลองด่าน บางบ่อ
6 โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร คลองด่าน บางบ่อ
7 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส คลองด่าน บางบ่อ
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน) คลองด่าน บางบ่อ
9 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ คลองด่าน บางบ่อ
10 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ คลองด่าน บางบ่อ
11 โรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่ (ประชาสรรค์) คลองด่าน บางบ่อ
12 โรงเรียนคลองพระยานาคราช คลองนิยมยาตรา บางบ่อ
13 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา คลองนิยมยาตรา บางบ่อ
14 โรงเรียนคลองกระแซงเตย คลองสวน บางบ่อ
15 โรงเรียนตลาดคลองสวน คลองสวน บางบ่อ
16 โรงเรียนชุมชนบางบ่อ บางบ่อ บางบ่อ
17 โรงเรียนวัดบางบ่อ บางบ่อ บางบ่อ
18 โรงเรียนคลองสะบัดจาก บางบ่อ บางบ่อ
19 โรงเรียนสามัคคีวิทยา บางบ่อ บางบ่อ
20 โรงเรียนคลองหลุมลึก บางบ่อ บางบ่อ
21 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บางบ่อ บางบ่อ
22 โรงเรียนคลองกันยา บางบ่อ บางบ่อ
23 โรงเรียนวัดสุคันธาวาส บางบ่อ บางบ่อ
24 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ บางบ่อ บางบ่อ
25 โรงเรียนวัดคอลาด บางบ่อ บางบ่อ
26 โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ บางพลีน้อย บางบ่อ
27 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย บางพลีน้อย บางบ่อ
28 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว บางพลีน้อย บางบ่อ
29 โรงเรียนวัดนาคราช บางพลีน้อย บางบ่อ
30 โรงเรียนวัดโคธาราม บางเพรียง บางบ่อ
31 โรงเรียนวัดบางเพรียง บางเพรียง บางบ่อ
32 โรงเรียนวัดลาดหวาย บางเพรียง บางบ่อ
33 โรงเรียนคลองบ้านระกาศ บ้านระกาศ บางบ่อ
34 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ บ้านระกาศ บางบ่อ
35 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย บ้านระกาศ บางบ่อ
36 โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง บ้านระกาศ บางบ่อ
37 โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า เปร็ง บางบ่อ
38 โรงเรียนวัดกาหลง เปร็ง บางบ่อ 02-704-1208
39 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง เปร็ง บางบ่อ
40 โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี เปร็ง บางบ่อ
41 โรงเรียนคลองบางกะสี บางปลา บางพลี
42 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี บางปลา บางพลี
43 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม บางปลา บางพลี
44 โรงเรียนคลองบางกะอี่ บางปลา บางพลี
45 โรงเรียนสุเหร่าบางปลา บางปลา บางพลี
46 โรงเรียนสาธิตบางนา บางปลา บางพลี
47 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ บางปลา บางพลี 02 -312-1405
48 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ บางพลีใหญ่ บางพลี
49 โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ บางพลีใหญ่ บางพลี 023122285
50 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ บางพลีใหญ่ บางพลี
51 โรงเรียนบางพลีราษฏร์บำรุง บางพลีใหญ่ บางพลี
52 โรงเรียนคลองบางแก้ว บางพลีใหญ่ บางพลี
53 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่ บางพลี
54 โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ บางพลี
55 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ บางพลี
56 โรงเรียนอนุบาลศรีดรุณ บางพลีใหญ่ บางพลี
57 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ บางแก้ว บางพลี
58 โรงเรียนอนุบาลสวนผัก บางแก้ว บางพลี
59 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว บางแก้ว บางพลี
60 โรงเรียนคลองปลัดเปรียง บางแก้ว บางพลี
61 โรงเรียนวัดหนามแดง บางแก้ว บางพลี
62 โรงเรียนครูบุญธรรมดอทคอม บางแก้ว บางพลี
63 โรงเรียนอนุบาลมงคลทิพย์ บางแก้ว บางพลี
64 โรงเรียนไพรีขยาด บางแก้ว บางพลี
65 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม บางโฉลง บางพลี
66 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลง บางพลี 02-3641553
67 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลง บางพลี
68 โรงเรียนบางพลีพัฒนาศึกษาลัย บางโฉลง บางพลี
69 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด บางโฉลง บางพลี
70 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ บางโฉลง บางพลี
71 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง ราชาเทวะ บางพลี
72 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว ราชาเทวะ บางพลี
73 โรงเรียนเทวะคลองตรง ราชาเทวะ บางพลี
74 โรงเรียนคลองลาดกระบัง ราชาเทวะ บางพลี
75 โรงเรียนวัดหนองปรือ หนองปรือ บางพลี
76 โรงเรียนอนุบาลอังสนา บางเสาธง
77 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร บางเสาธง บางเสาธง
78 โรงเรียนวัดบัวโรย บางเสาธง บางเสาธง
79 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี 2 บางเสาธง บางเสาธง
80 โรงเรียนอนุบาลปิยะวิทย์ บางเสาธง บางเสาธง
81 โรงเรียนเคหะบางพลี บางเสาธง บางเสาธง
82 โรงเรียนเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) บางเสาธง บางเสาธง
83 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 บางเสาธง บางเสาธง
84 โรงเรียนสมุทรพิทยาคม บางเสาธง บางเสาธง
85 โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ บางเสาธง บางเสาธง
86 โรงเรียนอนุบาลวชิรา บางเสาธง บางเสาธง
87 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง บางเสาธง บางเสาธง 02-707-0600
88 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ บางเสาธง บางเสาธง
89 โรงเรียนอนุบาลเกวลิน บางเสาธง บางเสาธง
90 โรงเรียนละมูลรอดศิริ บางเสาธง บางเสาธง
91 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี บางเสาธง บางเสาธง
92 โรงเรียนอนุบาลสวนดรุณ บางเสาธง บางเสาธง
93 โรงเรียนวัดเสาธงนอก บางเสาธง บางเสาธง
94 โรงเรียนปากคลองมอญ ศีรษะจรเข้น้อย บางเสาธง
95 โรงเรียนวัดหัวคู้ ศีรษะจรเข้น้อย บางเสาธง
96 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศีรษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง
97 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ ศีรษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง