ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมทักษะชีวิต ระดับชั้น ป.4-6 วันที่ 23 สิงหาคม 2562 (อ่าน 30) 20 ส.ค. 62
กิจกรรมทักษะชีวิต ระดับชั้น ม.1-3 วันที่ 30 สิงหาคม 2562 (อ่าน 33) 20 ส.ค. 62
กิจรรมวันวิทยศาสตร์และวันอาเซียน วันที่ 15 สิงหาคม 2562 (อ่าน 37) 13 ส.ค. 62
อบรม โครงการ อบจ.บ้าน วัด โรงเรียน นักเรียนชั้น ป.4-6 (อ่าน 30) 09 ส.ค. 62
กิจกรรมวันแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 (อ่าน 29) 07 ส.ค. 62
สัปดาห์ห้องสมุด วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 32) 03 ส.ค. 62
ชุมนุมลูกเสือสำรอง วันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 (อ่าน 32) 03 ส.ค. 62
อบรม โครงการ อบจ.บ้าน วัด โรงเรียน นักเรียนชั้น ม.1-3 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 28) 30 ก.ค. 62
ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วันที่ 1 สิงหาคม 2562 (อ่าน 30) 30 ก.ค. 62
เข้าค่ายโครงการ บวร ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม วันที 28-29 กรกฏาคม 2562 (อ่าน 28) 26 ก.ค. 62
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 (อ่าน 24) 24 ก.ค. 62
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 18) 24 ก.ค. 62
ทัศนศึกษาซาฟารีเวิร์ล ม.1-3 วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 19) 22 ก.ค. 62
ทัศนศึกษาซาฟารีเวิร์ล ป.1-6 วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 (อ่าน 11) 22 ก.ค. 62
ประเมินครู คศ.1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 11) 18 ก.ค. 62
กิจกรรมตลาดนัดโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 12) 15 ก.ค. 62
อบรม มารยาท นักเรียนชั้น ม.1-3 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 14) 01 ก.ค. 62
อบรม มารยาท นักเรียนชั้น ป.4-6 วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 14) 01 ก.ค. 62
อบรม มารยาท นักเรียนชั้น ป.1-3 วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 12) 01 ก.ค. 62
วันสถาปนาลูกเสือ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 14) 28 มิ.ย. 62
นิเทศติดตามการพัฒาคุณภาพการศึกษา วันที่ 27 มิถุนายน 2562 (อ่าน 10) 23 มิ.ย. 62
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2562 (อ่าน 12) 22 มิ.ย. 62
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2562 (อ่าน 14) 22 มิ.ย. 62
ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วันที่ 24 มิถุนายน 2562 (อ่าน 14) 21 มิ.ย. 62
อบรม โครงการ อย.น้อย วันที่ 21 มิถุนายน 2562 (อ่าน 14) 18 มิ.ย. 62
แนะแนวอาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 (อ่าน 17) 17 มิ.ย. 62
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 6 มิถุนายน 2562 (อ่าน 14) 01 มิ.ย. 62
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (อ่าน 14) 28 พ.ค. 62
เลือกตั้งประธานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (อ่าน 16) 28 พ.ค. 62
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 (อ่าน 79) 21 พ.ค. 62
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 (อ่าน 86) 02 พ.ค. 62
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 22-27 มีนาคม 2562 (อ่าน 215) 13 มี.ค. 62
กิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ นักเรียนชั้น ป.6 และ นักเรียน ชั้น ม.3 วันที่ 29 มีนาคม 2562 (อ่าน 157) 13 มี.ค. 62
รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 6-10 มีนาคม 2562 (อ่าน 169) 01 มี.ค. 62
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนชั้นม. 1-3 ค่ายหัตถวุฒิ จ.สระบุรี วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 (อ่าน 196) 04 ก.พ. 62
สอบ O-net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 (อ่าน 177) 28 ม.ค. 62
รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน วันที่ 14 มกราคม 2562 (อ่าน 198) 07 ม.ค. 62
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นักเรียน ชั้น ม.1-3 วันที่ 14-15 มกราคม 2562 (อ่าน 194) 07 ม.ค. 62
สอบ Pre O-net นักเรียนชั้น ป.6,ม.3 วันที่ 9-10 มกราคม 2562 (อ่าน 182) 04 ม.ค. 62
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 11 มกราคม 2562 (อ่าน 190) 04 ม.ค. 62