ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดง มุทิตาจิต "ความทรงจำ สายใย เหลืองส้ม" วันที่ 25 กันยายน 2563 (อ่าน 76) 17 ก.ย. 63
สัปดาห์ห้องสมุด วันที่ 14-18 กันยายน 2563 (อ่าน 93) 11 ก.ย. 63
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 9-10 กันยายน 2563 (อ่าน 67) 05 ก.ย. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 239) 24 เม.ย. 63
ประกาศเลื่อน (อ่าน 296) 20 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 293) 07 ก.พ. 63
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.4-6 ณ ค่ายริมน้ำ วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 180) 06 ก.พ. 63
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-3 ณ ค่ายเสือป่าแคมป์ วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 247) 01 ก.พ. 63
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง Day Camp ป.1-3 ณ ค่ายริมน้ำ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 185) 01 ก.พ. 63
สอบ O-net นักเรียนชั้น ป.6,ม.3 วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 197) 20 ม.ค. 63
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 10 มกราคม 2563 (อ่าน 168) 06 ม.ค. 63
กีฬาสี ราษฎร์บูรณะเกมส์ วันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 (อ่าน 172) 12 ธ.ค. 62
สอบ Pre O-net นักเรียนชั้น ป.6,ม.3 วันที่ 23-24 ธันวาคม 2562 (อ่าน 160) 12 ธ.ค. 62
กิจกรรมวันคริสต์มาส วันที่ 25 ธันวาคม 2562 (อ่าน 129) 12 ธ.ค. 62
กิจกรรมทักษะชีวิต ระดับชั้น ป.4-6 วันที่ 23 สิงหาคม 2562 (อ่าน 240) 20 ส.ค. 62
กิจกรรมทักษะชีวิต ระดับชั้น ม.1-3 วันที่ 30 สิงหาคม 2562 (อ่าน 270) 20 ส.ค. 62
กิจรรมวันวิทยศาสตร์และวันอาเซียน วันที่ 15 สิงหาคม 2562 (อ่าน 232) 13 ส.ค. 62
อบรม โครงการ อบจ.บ้าน วัด โรงเรียน นักเรียนชั้น ป.4-6 (อ่าน 188) 09 ส.ค. 62
กิจกรรมวันแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 (อ่าน 182) 07 ส.ค. 62
สัปดาห์ห้องสมุด วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 197) 03 ส.ค. 62
ชุมนุมลูกเสือสำรอง วันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 (อ่าน 158) 03 ส.ค. 62
อบรม โครงการ อบจ.บ้าน วัด โรงเรียน นักเรียนชั้น ม.1-3 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 650) 30 ก.ค. 62
ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วันที่ 1 สิงหาคม 2562 (อ่าน 192) 30 ก.ค. 62
เข้าค่ายโครงการ บวร ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม วันที 28-29 กรกฏาคม 2562 (อ่าน 177) 26 ก.ค. 62
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 (อ่าน 146) 24 ก.ค. 62
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 112) 24 ก.ค. 62
ทัศนศึกษาซาฟารีเวิร์ล ม.1-3 วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 99) 22 ก.ค. 62
ทัศนศึกษาซาฟารีเวิร์ล ป.1-6 วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 (อ่าน 99) 22 ก.ค. 62
ประเมินครู คศ.1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 110) 18 ก.ค. 62
กิจกรรมตลาดนัดโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 112) 15 ก.ค. 62
อบรม มารยาท นักเรียนชั้น ม.1-3 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 134) 01 ก.ค. 62
อบรม มารยาท นักเรียนชั้น ป.4-6 วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 123) 01 ก.ค. 62
อบรม มารยาท นักเรียนชั้น ป.1-3 วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 123) 01 ก.ค. 62
วันสถาปนาลูกเสือ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 106) 28 มิ.ย. 62
นิเทศติดตามการพัฒาคุณภาพการศึกษา วันที่ 27 มิถุนายน 2562 (อ่าน 103) 23 มิ.ย. 62
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2562 (อ่าน 112) 22 มิ.ย. 62
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2562 (อ่าน 123) 22 มิ.ย. 62
ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วันที่ 24 มิถุนายน 2562 (อ่าน 136) 21 มิ.ย. 62
อบรม โครงการ อย.น้อย วันที่ 21 มิถุนายน 2562 (อ่าน 111) 18 มิ.ย. 62
แนะแนวอาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 (อ่าน 112) 17 มิ.ย. 62