ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่่ 25 มีนาคม 2566 (อ่าน 29) 09 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 29 มีนาคม 2566 (อ่าน 27) 09 มี.ค. 66
มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2566 (อ่าน 25) 09 มี.ค. 66
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 11-15 มีนาคม 2566 (อ่าน 25) 06 มี.ค. 66
มอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 11 มีนาคม 2566 (อ่าน 24) 01 มี.ค. 66
รับสมัครนักเรียนชี้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2566 (อ่าน 23) 19 ก.พ. 66
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชั้น ม.1-3 วันที่ 21-23 กันยายน 2565 (อ่าน 281) 01 ก.ย. 65
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ช้น ป.1-6 วันที่ 27-29 กันยายน 2565 (อ่าน 278) 01 ก.ย. 65
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ป.1-ม.3 วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 (อ่าน 358) 24 พ.ค. 65
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 (อ่าน 360) 05 พ.ค. 65
การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน จาก on site เป็น on line วันที่ 24 ก.พ. 2565 - 7 มี.ค. 2565 (อ่าน 684) 23 ก.พ. 65
มอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 12 มีนาคม 2565 (อ่าน 541) 22 ก.พ. 65
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 9-13 มีนาคม 2565 (อ่าน 544) 22 ก.พ. 65
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 26 มีนาคม 2565 (อ่าน 625) 22 ก.พ. 65
ประกาศผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 30 มีนาคม 2565 (อ่าน 644) 22 ก.พ. 65
มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 2 เมษายน 2565 (อ่าน 625) 22 ก.พ. 65
ประกาศผลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 5 มีนาคม 2565 (อ่าน 402) 21 ก.พ. 65
รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 414) 20 ก.พ. 65
เลื่อนเปิดภาดเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 (อ่าน 515) 19 พ.ค. 64
เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 (อ่าน 481) 10 พ.ค. 64
มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 436) 05 พ.ค. 64
มอบตัวนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 423) 01 พ.ค. 64
รับสมัครนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 8-12 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 506) 01 พ.ค. 64
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 24-28 เมษายน 2564 (อ่าน 448) 14 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 16-20 เมษายน 2564 (อ่าน 466) 10 เม.ย. 64
ปิดเรียน วันที่ 9 เมษายน 2564 (อ่าน 415) 30 มี.ค. 64
วันแห่งความสำเร็จ วันที่ 2 เมษายน 2564 (อ่าน 427) 25 มี.ค. 64
เปิดเรียน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 500) 20 ม.ค. 64
การปิดเรียนเหตุพิเศษ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 4 ม.ค.64-31 ม.ค.64 (อ่าน 439) 03 ม.ค. 64
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 6 ธันวาคม 2563 (อ่าน 491) 02 ธ.ค. 63
จัดกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2563 (อ่าน 496) 01 ธ.ค. 63
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 (อ่าน 465) 15 พ.ย. 63
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563,ม1-3 วันที่ 2-3 พ.ย.2563,ป.1-6 วันที่ 11-12 พ.ย.2563 (อ่าน 444) 30 ต.ค. 63
แสดง มุทิตาจิต "ความทรงจำ สายใย เหลืองส้ม" วันที่ 25 กันยายน 2563 (อ่าน 537) 17 ก.ย. 63
สัปดาห์ห้องสมุด วันที่ 14-18 กันยายน 2563 (อ่าน 535) 11 ก.ย. 63
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 9-10 กันยายน 2563 (อ่าน 542) 05 ก.ย. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 713) 24 เม.ย. 63
ประกาศเลื่อน (อ่าน 759) 20 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 742) 07 ก.พ. 63
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.4-6 ณ ค่ายริมน้ำ วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 569) 06 ก.พ. 63
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-3 ณ ค่ายเสือป่าแคมป์ วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 694) 01 ก.พ. 63
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง Day Camp ป.1-3 ณ ค่ายริมน้ำ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 577) 01 ก.พ. 63
สอบ O-net นักเรียนชั้น ป.6,ม.3 วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 631) 20 ม.ค. 63
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 10 มกราคม 2563 (อ่าน 542) 06 ม.ค. 63
กีฬาสี ราษฎร์บูรณะเกมส์ วันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 (อ่าน 536) 12 ธ.ค. 62
สอบ Pre O-net นักเรียนชั้น ป.6,ม.3 วันที่ 23-24 ธันวาคม 2562 (อ่าน 515) 12 ธ.ค. 62
กิจกรรมวันคริสต์มาส วันที่ 25 ธันวาคม 2562 (อ่าน 419) 12 ธ.ค. 62
กิจกรรมทักษะชีวิต ระดับชั้น ป.4-6 วันที่ 23 สิงหาคม 2562 (อ่าน 581) 20 ส.ค. 62
กิจกรรมทักษะชีวิต ระดับชั้น ม.1-3 วันที่ 30 สิงหาคม 2562 (อ่าน 576) 20 ส.ค. 62
กิจรรมวันวิทยศาสตร์และวันอาเซียน วันที่ 15 สิงหาคม 2562 (อ่าน 563) 13 ส.ค. 62