ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 (อ่าน 33) 21 พ.ค. 62
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 (อ่าน 34) 02 พ.ค. 62
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 22-27 มีนาคม 2562 (อ่าน 170) 13 มี.ค. 62
กิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ นักเรียนชั้น ป.6 และ นักเรียน ชั้น ม.3 วันที่ 29 มีนาคม 2562 (อ่าน 112) 13 มี.ค. 62
รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 6-10 มีนาคม 2562 (อ่าน 124) 01 มี.ค. 62
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนชั้นม. 1-3 ค่ายหัตถวุฒิ จ.สระบุรี วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 (อ่าน 139) 04 ก.พ. 62
สอบ O-net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 (อ่าน 129) 28 ม.ค. 62
รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน วันที่ 14 มกราคม 2562 (อ่าน 147) 07 ม.ค. 62
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นักเรียน ชั้น ม.1-3 วันที่ 14-15 มกราคม 2562 (อ่าน 144) 07 ม.ค. 62
สอบ Pre O-net นักเรียนชั้น ป.6,ม.3 วันที่ 9-10 มกราคม 2562 (อ่าน 135) 04 ม.ค. 62
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 11 มกราคม 2562 (อ่าน 134) 04 ม.ค. 62
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมระดับชาติ วันที่ 25-27 ธันวาคม 2562 (อ่าน 136) 21 ธ.ค. 61
กิจกรรมวันคริสต์มาส วันที่ 21 ธันวาคม 2561 (อ่าน 152) 17 ธ.ค. 61
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธันวามคม 2561 (อ่าน 112) 30 พ.ย. 61
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมระดับเขต วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2561 (อ่าน 110) 05 พ.ย. 61
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 (อ่าน 99) 18 ต.ค. 61
ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 10 ตุลาคม 2561 (อ่าน 86) 01 ต.ค. 61
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ื 11 สิงหาคม 2561 (อ่าน 53) 07 ส.ค. 61
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้น ป.4-6 ณ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 (อ่าน 167) 13 ก.ค. 61
อบรม เรื่องยาเสพติด โครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน นักเรียนชั้น ม.2-3 วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 (อ่าน 174) 13 ก.ค. 61
แห่เทียนจำนำพรรษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 (อ่าน 174) 13 ก.ค. 61
จัดกิจรรมวันภาษาไทย วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 (อ่าน 180) 13 ก.ค. 61
อบรม โครงการ อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 (อ่าน 170) 09 ก.ค. 61
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้น ป.1-3 ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม วันที่ 15 มิถุนายน 2561 (อ่าน 207) 12 มิ.ย. 61
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้น ม.1-3 ณ วัดหัวคู้ วันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 (อ่าน 208) 02 มิ.ย. 61
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 (อ่าน 203) 29 พ.ค. 61
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ื 16 พฤษภาคม 2561 (อ่าน 221) 01 พ.ค. 61
เรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 (อ่าน 277) 09 เม.ย. 61
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 วันที่ 7 เมษายน 2561 (อ่าน 234) 31 มี.ค. 61
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ื 1 วันที่ 31 มีนาคม 2561 (อ่าน 254) 25 มี.ค. 61
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2560 นักเรียนชั้น ป.1-5 และ นักเรียน ชั้น ม.1-2 ในวันที่ 14-15 มีนาคม (อ่าน 273) 09 มี.ค. 61
สพป.สป.2 ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วันที่ 13 มีนาคม 2561 (อ่าน 250) 09 มี.ค. 61
งานวันแห่งความสำเร็จ นักเรียนชั้นป.6 และนักเรียนชั้น ม.3 วันที่ 30 มีนาคม (อ่าน 294) 09 มี.ค. 61
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่าง วันที่ 25-28 มีนาคม 2561 (อ่าน 276) 07 มี.ค. 61
รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่าง วันที่ 7-11 มีนาคม 2561 (อ่าน 300) 05 มี.ค. 61