ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้น ป.4-6 ณ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 (อ่าน 72) 13 ก.ค. 61
อบรม เรื่องยาเสพติด โครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน นักเรียนชั้น ม.2-3 วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 (อ่าน 67) 13 ก.ค. 61
แห่เทียนจำนำพรรษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 (อ่าน 76) 13 ก.ค. 61
จัดกิจรรมวันภาษาไทย วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 (อ่าน 75) 13 ก.ค. 61
อบรม โครงการ อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 (อ่าน 70) 09 ก.ค. 61
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้น ป.1-3 ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม วันที่ 15 มิถุนายน 2561 (อ่าน 95) 12 มิ.ย. 61
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้น ม.1-3 ณ วัดหัวคู้ วันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 (อ่าน 103) 02 มิ.ย. 61
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 (อ่าน 97) 29 พ.ค. 61
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ื 16 พฤษภาคม 2561 (อ่าน 115) 01 พ.ค. 61
เรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 (อ่าน 162) 09 เม.ย. 61
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 วันที่ 7 เมษายน 2561 (อ่าน 131) 31 มี.ค. 61
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ื 1 วันที่ 31 มีนาคม 2561 (อ่าน 130) 25 มี.ค. 61
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2560 นักเรียนชั้น ป.1-5 และ นักเรียน ชั้น ม.1-2 ในวันที่ 14-15 มีนาคม (อ่าน 168) 09 มี.ค. 61
สพป.สป.2 ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วันที่ 13 มีนาคม 2561 (อ่าน 156) 09 มี.ค. 61
งานวันแห่งความสำเร็จ นักเรียนชั้นป.6 และนักเรียนชั้น ม.3 วันที่ 30 มีนาคม (อ่าน 165) 09 มี.ค. 61
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่าง วันที่ 25-28 มีนาคม 2561 (อ่าน 161) 07 มี.ค. 61
รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่าง วันที่ 7-11 มีนาคม 2561 (อ่าน 176) 05 มี.ค. 61