ข่าวประชาสัมพันธ์
เลื่อนเปิดภาดเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 (อ่าน 66) 19 พ.ค. 64
เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 (อ่าน 42) 10 พ.ค. 64
มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 52) 05 พ.ค. 64
มอบตัวนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 52) 01 พ.ค. 64
รับสมัครนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 8-12 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 70) 01 พ.ค. 64
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 24-28 เมษายน 2564 (อ่าน 94) 14 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 16-20 เมษายน 2564 (อ่าน 92) 10 เม.ย. 64
ปิดเรียน วันที่ 9 เมษายน 2564 (อ่าน 63) 30 มี.ค. 64
วันแห่งความสำเร็จ วันที่ 2 เมษายน 2564 (อ่าน 70) 25 มี.ค. 64
เปิดเรียน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 130) 20 ม.ค. 64
การปิดเรียนเหตุพิเศษ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 4 ม.ค.64-31 ม.ค.64 (อ่าน 143) 03 ม.ค. 64
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 6 ธันวาคม 2563 (อ่าน 171) 02 ธ.ค. 63
จัดกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2563 (อ่าน 176) 01 ธ.ค. 63
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 (อ่าน 161) 15 พ.ย. 63
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563,ม1-3 วันที่ 2-3 พ.ย.2563,ป.1-6 วันที่ 11-12 พ.ย.2563 (อ่าน 155) 30 ต.ค. 63
แสดง มุทิตาจิต "ความทรงจำ สายใย เหลืองส้ม" วันที่ 25 กันยายน 2563 (อ่าน 228) 17 ก.ย. 63
สัปดาห์ห้องสมุด วันที่ 14-18 กันยายน 2563 (อ่าน 234) 11 ก.ย. 63
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 9-10 กันยายน 2563 (อ่าน 226) 05 ก.ย. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 415) 24 เม.ย. 63
ประกาศเลื่อน (อ่าน 451) 20 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 422) 07 ก.พ. 63
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.4-6 ณ ค่ายริมน้ำ วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 282) 06 ก.พ. 63
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-3 ณ ค่ายเสือป่าแคมป์ วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 368) 01 ก.พ. 63
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง Day Camp ป.1-3 ณ ค่ายริมน้ำ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 300) 01 ก.พ. 63
สอบ O-net นักเรียนชั้น ป.6,ม.3 วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 325) 20 ม.ค. 63
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 10 มกราคม 2563 (อ่าน 271) 06 ม.ค. 63
กีฬาสี ราษฎร์บูรณะเกมส์ วันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 (อ่าน 272) 12 ธ.ค. 62
สอบ Pre O-net นักเรียนชั้น ป.6,ม.3 วันที่ 23-24 ธันวาคม 2562 (อ่าน 263) 12 ธ.ค. 62
กิจกรรมวันคริสต์มาส วันที่ 25 ธันวาคม 2562 (อ่าน 199) 12 ธ.ค. 62
กิจกรรมทักษะชีวิต ระดับชั้น ป.4-6 วันที่ 23 สิงหาคม 2562 (อ่าน 321) 20 ส.ค. 62
กิจกรรมทักษะชีวิต ระดับชั้น ม.1-3 วันที่ 30 สิงหาคม 2562 (อ่าน 345) 20 ส.ค. 62
กิจรรมวันวิทยศาสตร์และวันอาเซียน วันที่ 15 สิงหาคม 2562 (อ่าน 317) 13 ส.ค. 62
อบรม โครงการ อบจ.บ้าน วัด โรงเรียน นักเรียนชั้น ป.4-6 (อ่าน 275) 09 ส.ค. 62
กิจกรรมวันแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 (อ่าน 262) 07 ส.ค. 62
สัปดาห์ห้องสมุด วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 275) 03 ส.ค. 62
ชุมนุมลูกเสือสำรอง วันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 (อ่าน 224) 03 ส.ค. 62
อบรม โครงการ อบจ.บ้าน วัด โรงเรียน นักเรียนชั้น ม.1-3 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 730) 30 ก.ค. 62
ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วันที่ 1 สิงหาคม 2562 (อ่าน 256) 30 ก.ค. 62
เข้าค่ายโครงการ บวร ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม วันที 28-29 กรกฏาคม 2562 (อ่าน 248) 26 ก.ค. 62
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 (อ่าน 215) 24 ก.ค. 62