ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3
โรงเรียนวัดราษฎร์ลบูรณะจัดเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารรสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายพงษ์ลดา จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพีันธ์ 2566
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2566,16:06   อ่าน 43 ครั้ง