ภาพกิจกรรม
วันแห่งความสำเร็จ
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะจัดวันแห่งความสำเร็จให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 14 เม.ย. 2564,08:00   อ่าน 118 ครั้ง