ภาพกิจกรรม
นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมประเมินภายนอก
ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดย ท่าน ศน.พณิตา กอนจัดดา และท่านศน.พรพิมล ธนะศรี ได้มา
นิเทศติดตามให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมประเมินภายนอก ของโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2564,11:08   อ่าน 63 ครั้ง