ภาพกิจกรรม
นิเทศติดตามประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะรับ การนิเทศติดตามประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีท่านวิฑูรย์  ชั่งโต 
ผู้อำนวยการกลุุ่มนิเทศก์ และ ท่านศน.ฤทัยรัตน์  บุญมา มานิเทศติดตามประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,17:40   อ่าน 131 ครั้ง