ภาพกิจกรรม
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล
สำนักงานเขตพิ้นการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ของโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ โดยได้รับเกียรติจากท่าน วิฑูรย์  ชั่งโต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศและคณะมาติดตามการนิเทศ
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2563,13:05   อ่าน 21 ครั้ง