ภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ท่านรองมงคลชัย  รัตนอ่อน รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
พร้อมด้วย ท่านวิฑูรย์  ชั่งโต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ ในช่วงปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2563,19:01   อ่าน 14 ครั้ง