ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.4-6
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.4-6 ณ ค่ายริมน้ำ จังหวัดชลบุรี วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2563,10:30   อ่าน 44 ครั้ง