ภาพกิจกรรม
ลีลาวดีบาน วิชาการเลิศล้ำ
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ จัดกิจกรรม นิทรรศการวิชาการ  ประจำปีการศึกษา  2561 ภายใต้ชื่องาน  "ลีลาวดีบาน  วิชาการเลิศล้ำ"
โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถามศึกษาสมุทรปราการ  เขต  2  มาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2562,17:02   อ่าน 332 ครั้ง