ภาพกิจกรรม
นิเทศติดตามกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต 2 ได้มานิเทศติดตามการประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2561,11:23   อ่าน 70 ครั้ง