รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
43 หมู่ที่ 2 บ้านบางปลา   ตำบลบางปลา  อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์ 02 -312-1405 เบอร์แฟกส์ 02 -312-1405
Email : watratburana2@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :