แผนภูมิผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564
แผนภูมิผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 743.08 KB