แผนภูมิผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564
แผนภูมิผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 750.86 KB